HQVNCH
June 25, 2018

3. HQ VIẾT

Trang này được thiết lập nhằm gom góp những bài viết về HQVNCH do qúy CH/HQ viết, được giới thiệu, gửi trực tiếp qua email hoặc tìm gặp trên internet. Rất mong qúy Niên trưởng và qúy Chiến hữu tiếp tục gửi bài hay giới thiệu các bài viết mới. Đặc biệt cám ơn đến NT. Trần Hương (Người Thủy Thủ Già – K9/NT), NT Võ Minh Mẫn (K.15/NT), Nhà văn Điệp Mỹ Linh, HQ Châu Đình Lợi (Úc Châu) và HQ Nguyễn Văn Phảy (K24/NT – Đức Quốc – http://navygermany.gerussa.com).

……………………………………………………………………………………………………………

.

** Đang upload tiếp…..

*Xem nhiều bài viết củ và mới của chiến hữu HQ trên website của HQ Nguyễn Văn Phảy (K24/NT)